Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"อาชีวะกรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายพระพร ปฏิญาณตน เชิดชูเกียรติ รวมพลังรักสามัคคี วันครู 65 "

"อาชีวะกรุงเทพ จัดกิจกรรมถวายพระพร ปฏิญาณตน เชิดชูเกียรติ รวมพลังรักสามัคคี วันครู 65 "

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู พ.ศ. 2566 

โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรให้พระองค์ภาฯ หายพระประชวรมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลรักศรัทธา เสียสละและอุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยมีนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รองประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ ปฎิบัติทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์นิติการและธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

และในปีนี้นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพได้เข้ารับรางวัลพฤหัสบดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านสวัสดิการสวัสดิภาพให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ระดับประเทศกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา อีกด้วย