Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

รองผู้การสมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มเพื่อน "ก้อย" มอบอุปกรณ์ทุนการศึกษา เด็กพืเศษ..

รองผู้การสมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มเพื่อน "ก้อย" มอบอุปกรณ์ทุนการศึกษา เด็กพืเศษ..

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม.2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม และกลุ่มเพื่อนก้อย ได้ร่วมกัน
มอบทุนการศึกษา 22 ทุน , โทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องขยายเสียง จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้เป็นสื่อทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในศูนย์ พร้อมมอบ กระปุกน้ำและแปรงสีฟัน ให้แก่เด็กพิการทางสมอง และร่างกาย เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สถานศึกษาเพื่อสร้างโอกาสขอเด็กพิการสูความเท่าเทียมในสังคม ได้รับการพัฒนาอย่างถูกทางเพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

   พญาราหุ พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร