Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

‘กรมเจรจาฯ’ เปิดตัวโครงการ ThEP for FTA MARKETหนุนสินค้า BCG ใช้ประโยชน์ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ


    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “ThEP for FTA MARKET” หนุนผู้ประกอบการสินค้า BCG ใช้ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ 20 ราย ร่วมอบรมด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซีย และสุดยอดผู้ประกอบการ 5 ราย จะได้ทดลองขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

    นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “Thai Entrepreneur Program for FTA Market” หรือ ThEP for FTA MARKET ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ โดยกรมฯ ได้ดำเนินโครงการนี้เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมถึงสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่สอดรับกับการค้ายุคใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยได้มากขึ้น 

    นางอรมน เสริมว่า ภายในงานเปิดตัวโครงการ กรมฯ ยังได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “BCG นำเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวไกลขั้นเทพ สู่ตลาดการค้าเสรีด้วย FTA” โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA และการพลิกโฉมสินค้าไทยให้รองรับความต้องการของตลาดโลก  

 นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 20 ราย โดยจะได้ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรม Online Business Matching กับคู่ค้าจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และ Retail ชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในประเทศ และจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 5 รายสุดท้าย ที่จะได้ขึ้นทดลองขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  

  “กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ สมาชิกสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแปรรูป สินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่ม BCG เพื่อเป็นโอกาสก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาของตลาดโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวก้าวสู่เวทีการแข่งขันทางการค้าของตลาดโลก ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” นางอรมนกล่าวทิ้งท้าย ...

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://form.jotform.com/eventregister/thepfta2022 Email: thep.fta@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายนนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-5053-9545 และ Line Open Chat: https://shorturl.asia/dDfyM 


อ็อด อินทรีย์ รายงาน