Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มติ กกต. ให้เก็บหีบบัตรไว้ที่เดิม

ผอ.กกต.จ.ชลบุรี ลงมายุติปัญหาหีบบัตรลงคะแนนเขต 10 ชลบุรี  ที่ประชุมมีมติให้เก็บหีบบัตรไว้ที่เดิม 

     เมื่อเวลา 13.00 น. นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (ผอ.กกต.ชลบุรี) พร้อมด้วย
พลเอกจำนงค์ จันพร ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
นางรจนา มโนธรรม หัวหน้าการจัดการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
นาย พิเชษฐ์ ธรรมโหร ผอ.เขตการเลือกตั้งเขต 10 ชลบุรี 

ได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยนางนิชนันท์ วังคะฮาต ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคก้าวไกล นางสาวสุรี แก้วกัณหา ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 เบอร์ 8 พรรคภูมิใจไทย นายธีวัฒน์ วีระวัฒน์ ตัวแทนผู้สมัคร สส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 3  นายสุรพล จิตต์ธรรม ตัวแทนผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคเพื่อไทย หมายเลข 7 นายยศพัทธ์ เวชมุข กกต.เขต 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยในที่ประชุมมีมติ
1.ให้เก็บรักษาหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง สส.เขต 10 จว.ชลบุรี ที่ลงคะแนนแล้วไว้ ณ ห้องประชุมเล็กข้างศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
2.ให้เก็บวัสดอุปกรณ์ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่เหลือ และเอกสารอื่น ๆ ของเขตเลือกตั้งที่ 10 ไว้ที่สำนักงานน กกต.จว.ชลบุรี
3.แบบ สส.1/3 (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุการลงคะแนน) ให้คืนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ

    โดยให้พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ลงบันทึกประจำวันและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ประกอบด้วย นางสาว วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (ผอ.กกต.จว.ชลบุรี)
นาย พิเชษฐ์ ธรรมโหร ผอ.เขตการเลือกตั้งเขต 10 นายยศพัทธ์ เวชมุข กกต.เขต 10 นางนิชนันท์ วังคะฮาต ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคก้าวไกล หมายเลข 5 นางสาวสุรี แก้วกัณหา ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคภูมิใจไทย หมายเลข
8 นายธีวัฒน์ วีระวัฒน์ ตัวแทนผู้สมัคร สส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 3 และนายสุรพล จิตต์ธรรม ตัวแทนผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 

    ซึ่งทำให้เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชน ที่มาประท้วงและไม่เห็นด้วยกับการสั่งย้ายหีบบัตรเลือกตั้งในครั้งแรก จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันกลับไป ส่วนจะสั่งให้มีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น ต้องรอคำสั่งจาก กกต.กลาง ต่อไป