Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เข้ารับตำแหน่งใหม่

แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.พัชระภรณ์ กนกกุล นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมือง รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 9 พค. 2566 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น