Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สพฐ. รุดช่วยเหลือนักเรียน

สพฐ. รุดช่วยเหลือนักเรียนเหตุแทงกัน ย้ำโรงเรียนดูแลความปลอดภัยทุกมิติ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม นั้น หลังจากได้รับรายงานสถานการณ์ดังกล่าว ตนได้สั่งการให้ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ.) นำโดยนายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศป.สพฐ. และนายเดชา ห้องแซง เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือฯ ลงพื้นที่ จ.ศรีสระเกษ เป็นการด่วน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตแล้ว โดยประสานกับสำนักอำนวยการ สพฐ. ในเรื่องเงินกองทุนช่วยเหลือของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูในเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่น และเน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกแห่งเป็นพิเศษ
.
นายอัมพร กล่าวต่อว่า สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ สพฐ. ได้มอบหมายให้ทีมศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รวมถึงสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ดำเนินการติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือในทุกมิติ ทั้งการติดตามอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและวางแผนจัดการเรียนการสอนชดเชยหลังจากรักษาตัวหายแล้ว ส่วนการดูแลช่วยเหลือในระยะยาวได้ให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ เข้าไปให้คำปรึกษา เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทุกราย ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีการถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม) ให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในการที่เด็กจะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป