Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ซีแอนด์จีฯ ร่วมประชุมสุดยอดซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 2022 (APEC CEO SUMMIT 2022) ตั้งเป้าสานต่อนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ซีแอนด์จีฯ ร่วมประชุมสุดยอดซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 2022 (APEC CEO SUMMIT 2022) ตั้งเป้าสานต่อนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

               นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เข้าร่วมประชุมสุดยอด ซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 2022 หรือ APEC CEO SUMMIT 2022 เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งในการประชุมได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำ และบุคคลสำคัญระดับโลกทั้งจากภาครัฐ และเอกชนร่วมประชุมและหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการเปิดเขตเสรีการค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาในทุกมิติในอนาคต บริษัทฯและบริษัทในเครือ ดำเนินการภายใต้รัฐวิสาหกิจจีน มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสานต่อนโยบาย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้แสดงจุดยืน ในงานประชุมเอเปค 2022 โดยจีนให้การสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างประสานกันทำให้เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ทุกฝ่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยบริษัท และบริษัทในเครือ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบโครงการกำจัดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและระดับสากลในด้านต่างๆ ทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักมนุษยธรรมตลอดจนให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ควบคู่ไปกับการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

  บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมขนาด 500 ตัน/วัน ขณะนี้บริษัทฯและบริษัทในเครือ มีแผนจะพัฒนาโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอีก 2 แห่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และอ่อนนุช ขนาดแห่งละ 1,000 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตในการดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง