Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เอสแบค มุ่งผลิตต้นแบบนักเรียนนักศึกษาร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และจิตอาสาพัฒนาสังคม ผ่านการประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022


เอสแบค มุ่งผลิตต้นแบบนักเรียนนักศึกษาร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และจิตอาสาพัฒนาสังคม ผ่านการประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิ (SBAC สะพานใหม่) ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) และดร.อิสริยา วรพิพัฒน์รองผู้อำนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)

 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธีแถลงข่าวการประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) ภายในงานมีตัวแทนชุมชนร่วมมาจัดบูธแสดงสินค้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนใน จังหวัดนนทบุรี เป็นการเปิดโอกาสให้ คนทั่วไปได้ชื่นชมกับสินค้าทางภูมิปัญญา รวมถึงได้เผยแพร่สินค้าที่เป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชนอีกด้วย

ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขัน SBAC FRESHY BOY&GIRL 2022 วันนี้เป็นวันแถลงข่าวเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านมาเป็นประธานในการแถลงข่าว สำหรับการจัดการแข่งขันเราส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ และก็กล้าแสดงออก กิจกรรมของการประกวด เราได้มีการนำอดีตนางสาวไทยมาฝึกบุคลิกภาพให้นักเรียน ไม่ว่าการยืนการเดินการนั่ง และท่าทางการแสดงออกในสิ่งต่างๆ และระหว่างในการประกวดเรามีกิจกรรมมากมายหลายอย่าโดยนำนักเรียนนักศึกษาไปออกชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งห่างหายจากโควิดมาเป็นเวลานาน แล้วก็ทำจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และการจัดการแข่งขันการประกวดครั้งนี้ ผมก็ขออวยพรให้ลูกๆ ทุกคนประสบความสำเร็จ จากการที่ได้ฝึกบุคลิกต่างๆ มากมาย ขอให้ได้นำประสบการณ์นี้ไปต่อยอดในอนาคตไม่ว่าการทำงาน เป็นพรีเซ็นเตอร์ ดารานักแสดงหรือการประกวดนางงามก็ตาม ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ในการเข้ากิจกรรมการประกวด  SBAC FRESHY BOY&GIRL 2022 และการแข่งขันในรอบ Final เราจัดที่เซ็นทรัลเวสเกตในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปร่วมชมให้กำลังใจลูกๆ ทุกคนและก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน

ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)  กล่าวว่ว สำหรับการประกวด SBAC FRESHY BOY&GIRL 2022 ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่ SBAC เราอยากพัฒนาให้นักเรียนได้ทางทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษาด้าน  Soft Skills  สำหรับเด็กที่สนใจอยากพัฒนา Soft Skills จากเรื่องพัฒนาตัวเอง ด้านบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่แรกเข้าก๊คือ ปวช.1 เลย สำหรับปีนี้เราจัดในธีมของ   Happiness and Sustainability Society ซึ่งเราเน้นเรื่องของความสุข ความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม จะมีความร่วมมือจากชุมชนมากมายในระแวกใกล้ๆกับวิทยาลัย ให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา และแนะนำเผยแพร่เรื่องของ เอกลักษณ์ อัปลักษณ์ ชุมชน ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแหล่งท่องเที่ยวด้วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาโครงการประกวด นอกจากจะได้พัฒนาตัวเองแล้ว ยังมีโอกาสได้ทำความดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมด้วย 

สำหรับการจัดงานวันนี้เป็นวันแถลงข่าว มีการประกวดรอบ Semi Final และ Final SBAC มี 2 สาขา คือสะพานใหม่และนนทบุรี ซึ่งเราจัดในวันที่ต่างกัน
สำหรับ SBAC สะพานใหม่ ในการประกวด SBAC FRESHY BOY&GIRL 2022 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ตลาดยื่งเจริญ และรอบ Final เราจัดที่หอประชุม นอท์ร กรุงเทพ สะพานใหม่เหมือนกัน ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 สำหรับ SBAC นนทบุรี เราจะจัดรอบ Semi Fanal ภายใน SBAC นนทบุรี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และรอบ Final ที่เซ็นทรัล เวสเกต์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถ้าหากใครมีเวลาว่าง มาร่วมให้กำลังใจน้องๆนักศึกษาปวช.1 ในวันเวลาที่แจ้งไป ดร.อิสริยา ฯ ได้กล่าวทิ้งท้าย 

การประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)วิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) และตัวแทนจากภาคชุมชนในจังหวัด นนทบุรี ตัวแทนจากภาคชุมชนในเขตสายไหม เขตบางเขน และตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน ควบคู่ไปกับการ พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม   

วิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมด้านบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาวะผู้นำ และการมีมนุษยสัมพันธ์ ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประกวด และยังปลูกฝังจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความตระหนัก พร้อมเผยแพร่ภูมิปัญญาและของดีของแต่ละชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันจะเป็นส่วน สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อีกด้วย
การประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022 ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) จะดำเนินการจัดการประกวดรอบ Semi-Final ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่และประกวดรอบ Final ในวันอังคารที่12 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมเอรวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่  สำหรับการประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) จะดำเนินการจัดการประกวดรอบ Semi-Final ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) และประกวดรอบ Final ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ศนูยก์ารค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา10.00–15.00 น. 

ผู้สนใจสามารถร่วมโหวตและให้กำลังใจ และเข้าชมการจัดการประกวด SBAC Freshy Boy & Girl 2022 เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด ได้ทั้งทางเพจเฟสบุค และทางสถานที่จัดประกวด ตามวัน เวลา และสานที่ดังกล่าว หรือสามารถดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ www.sbac.ac.th