Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วช. ร่วมงาน Smart SME Expo 2022 นำงานวิจัยขายได้ ร่วมโชว์ชูแนวคิด “วิจัยไทย ขายได้จริง”สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชูแนวคิด “วิจัยไทย ขายได้จริง” นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย เข้าร่วมแสดงในงาน Smart  SME Expo 2022  หวังใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัดแสดง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ Hall 7 – 8 Impact   เมืองทองธานี

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งวช.จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ ด้านการวิจัยเชิงรุกโดยผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

  จากผลสำเร็จของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  วช. จึงได้นำผลงานการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Smart  SME Expo 2022  รูปแบบการจัดงานจะเป็นบูธศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด (theme) “วิจัยไทย ขายได้จริง” โดยมีทีมงานศูนย์ประสาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” ฝ่ายอุตสาหกรรม วช. มาเป็นผู้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้สนใจและผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิด outcome โดยการจัดการจาก know how, technology, process จนได้มาเป็นตัว product และจาก product สู่ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือด้านการวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House มาร่วมจัดแสดงในบูธ Innovative House วช. ทั้งส่วนของ Future Food อาหารเพื่อสุขภาพ สารสกัดจากวัตถุทางธรรมชาติ อาหารทางการแพทย์ รวมถึงอาหารเสริม และอาหารควบคุมน้ำหนัก ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์อาหารยุคใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมของ วช.  งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ  Hall 7 – 8 Impact  เมืองทองธานี