Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

อินทรีย์ภาค 4 นำหมายศาลตรวจค้นจับบุหรี่หนีภาษี ...


 เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ภาค 4 ปฎิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต  โดยการนำหมายศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง หมู่ที่ 5 ต.ลำคลอง อ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 

หลังได้รับการร้องเรียนและหาข่าวทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวได้มีการสั่งซื้อสินค้าประเภทบุหรี่ต่างประเทศนำเข้าไม่ผ่านขั้นตอนการเสียภาษีสรรพสามิต ทางออนไลน์เพื่อรอจำหน่ายขายให้กับลูกค้า จึงได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้น พบขายหญิง คู่หนึ่งที่อยู่ในบ้านจึงแสดงตัวพร้อมหมายศาลขอทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษ สีน้ำตาล วางอยู่ในบ้านเมื่อเปิดออกดูพบบุหรี่ต่างประเทศ  บุหรีซิกาแรต ตรา SMS Red - Marboro-L&M Filter แดง-Mond   Variance blueberry Menthol-Zouk-Mond Filter cigarette Dual burst- Capital classic-235 American blend Red-235 American blend Menthol-Canyan Red-Canyan เขียว-Texas 5และ Mond black รวมทั้สิ้นจำนวน 1,705 ซอง ค่าปรับ 106,999.94 ×15 เป็นจำนวนเงิน  1,604,99,91 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองไม่สามารถเสียค่าปรับได้จึงทำบันทึกนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักสอบสวนพื้นที่เพื่อดำเนินคดี

  พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร