Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ประนีประนอม "บัวขาว" ทีมทนายสองฝ่ายเจรจาสุดชื่นมื่นจบสวย เพื่อประโยชน์ลูกสาวเป็นหลัก


เมี่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  ที่ศาลเยาชน และครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร  "เก๋" อัญวีณ์ พรชัยวิบูลย์ ภรรยานอกสมรสของ สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ "บัวขาว" บัญชาเมฆ ยอดนักมวยชื่อก้องโลก พร้อมทีมนายความทั้งสองฝ่าย ได้เดินทางมายังศาลเพื่อนไกล่เกลี่ยเจรจาหาทางออกในคดีความที่ผ่านมา โดย  ก่อนหน้านี้มีการฟ้องร้องให้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู 

สำหรับการเจรจาในวันนี้สรุปจบลงด้วยดี  คือครอบครัวหันหน้ามาปรองดองกันเพื่อบุตร  โดยความขัดแย้งที่ผ่านมาจบลงสวยงาม  ซึ่งบรรยากาศการเจรจาต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย คุยกันด้วยเหตุผล  โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็มุ่งเน้นเรื่องร่วมกันดูแลบุตรสาวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา การอุปการะเลี้ยงดู เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตรสาว

ที้งนี้  คุณอัญวีย์ หรือ "เก๋" จะไปดำเนินการถอนแจ้งความร้องทุกข์คดีหมิ่นประมาทผู้จัดการบัวขาวและพี่สาวคุณบัวขาวในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ สน. โชคชัย โดยจะถอนแจ้งความร้องทุกข์ทุกคดี 

การเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งนี้  มีทีมทนายทั้งสองฝ่ายที่ร่วมกันดูแลและร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ นำโดยทนายธีรธร มรกตจินดา ทนายสันติวัสถ์ สังข์วรรณะ, ทนายรุ่งเรือง รัสมี และทนายที่ปรึกษากนกอร สวัสดิ์รัมย์ ที่เจรจากันด้วยมิตรภาพและไมตรี ตั้งแต่เวลา 13.30น. จนกระทั้งร่างสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จสิ้นเวลา 17. 00 น.

     งานนี้จบลงเพราะ  ถ้านักกฎหมายยึดมั่นในความยุติธรรม มีเมตตาธรรม ใช้กฎหมายเพื่อความสุขสงบร่มเย็นของสังคมอย่างแท้จริง  นั่นคือนักกฎหมายตัวจริง  ซึ่งได้ตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมาย