Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565"วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 
ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานพิธี "ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565" โดยมีพิธีถวายความเคารพ-วางพานพุ่มถวายเครื่อง
ราชสักการะ-ถวายราชสดุดีพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

      ต่อจากนั้นเป็นประธานพิธี มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำปี2565  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 จังหวัดราชบุรี และ นายเกรียงไกร ศรีวรขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี และ ข้าราชการในสังกัดร่วมถวายสักการะ และให้การต้อนรับประธานในพิธี และร่วมในพิธีดังกล่าว 

โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565 จำนวน 5 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วย
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ (1)  
2.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ (2)  
3.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ระดับ (2)  
4.สาขาช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ (3) 
5.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ (1) 

ซึ่งในโอกาสนี้ มีนายสุกิจจ์
เรืองศรีจันทร์ จากร้านวีกิจ แอร์เซอร์วิส เข้าร่วมรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ (2) ในครั้งนี้ด้วย...///#สุกิจจ์ เรืองศรีจันทร์ (ร้านวีกิจ แอร์เซอร์วิส) หมู่ 1 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.081-971-3314 "ฝีมือดีมีมาตรฐาน"