Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

# กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต #


     นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.), นายวิศิษฎ์ ปฐมเจริญโรจน์ อปก., นายวัฒนา อิสระไพจิตร์ ช.อปก-2,  พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 613 ถุง 

        - ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จำนวน 200 ถุง
        - ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จำนวน 213 ถุง 
       - ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จำนวน 200 ถุง 

    โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี และพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี มาร่วมมอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2564 


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย