Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย) ร่วมกับ รุ่งนภา ขนส่ง และ นัมเบอร์วันทรานสปอร์ต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราช ...สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย) ร่วมกับ รุ่งนภา ขนส่ง และ นัมเบอร์วันทรานสปอร์ต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราช ...

จากสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัด สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนคนไทยต่างได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก 

พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์
นำทีมงานสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง ประเทศไทย ร่วมกับ รุ่งนภา ขนส่ง และ นัมเบอร์วันทรานสปอร์ต โดยท่าน ดร.ชลดา หวังศุภกิจโกศล นายก.อบจ โคราช ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม พื้นที่ โคราช รพ.มหาราช

# สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย)
# รุ่งนภา ขนส่ง 
# นัมเบอร์วัน ทรานสปอร์ต

Maggi รายงาน