Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ปนป.11(กลุ่มเหยี่ยว) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ปชช.ในพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน


     นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มเหยี่ยว)  “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” ลงพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านคลองนาเกลือ  จำนวนกว่า 50 ครัวเรือน โดยมีศักดิ์สิทธิ์ พิลภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงาน และมี ร.ต.ท.ศุภกิจ กุลพัฒน์โยธิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาขลา จ.สมุทรปรากาา มาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านจราจร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 

         นอกจากนี้ทางนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มเหยี่ยว)  “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งเก็บข้อมูลจาก ในการจัดทำโครงการ “ผู้นำยุคใหม่กับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย ยุค Covid-19” ที่ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ช่วยเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น