Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สภท.ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น, ยากันยุงเรนเจอร์ สเก๊าท์, และ สมุนไพรภัทรเฮิร์บ, ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา


 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) พร้อมด้วย นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.พระนครศรีอยุธยา, และคณะกรรมการบริหารสภท.มี นายซ้อน คงไสยภาคิน อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการ, นางสาวสุพัตรา สมถวนิช กรรมการและรองเลขาธิการ, และที่ปรึกษาสมาคม มี นายจรุงเกียรติ ก่อเกียรติตระกูล, คุณรุ่งนภา ลาภนิล, นายภควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์,  คุณภัทรภร สงวนนาม, นายเดชา อุ่นขาว พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมฯ และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จุดด้วยกัน โดยมีนายสนิท นิมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา และ นายสุเทพ บุญแจ้ง กำนันตำบลปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ 

    ซึ่งการจัดทำถุงยังชีพดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา  และสมาชิกสมาคม  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก เซเว่น อีเลฟเว่น มอบน้ำดื่มมาให้ 2,000 ขวด, และยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สเกาท์ มอบยากันยุงแบบขดมาให้ 200 กล่อง พร้อมนำรถมาบรรทุกถุงยังชีพไปส่งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่จ.พระนครศรีอยุธยา, และยังมี สมุนไพรภัทรเฮิร์บ มอบยาสมุนไพรป้องกัน covid-19 และด่างทับทิมไว้ป้องกันน้ำกัดเท้า, โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทั้ง 2 ตำบล มาร่วมรับมอบถุงยังชีพเป็นจำนวนมาก และประชาชนยังกล่าวขอบคุณสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การสนับสนุนจัดถุงยังชีพ เพื่อมามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในโอกาสนี้ อีกด้วย


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย