Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลปทุมธานี มอบต้นไม้ขนุนถวายและปลูกในวัดป่าเทศน์รังสี มหาวีโร (วัดป่าคลอง15) จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564  ที่วัดป่าเทศน์รังสีมหาวีโร(วัดป่าคลอง15) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก...
นายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นาย​ชัยธัช​ สังข์​เพชร ประธา​นธรรมาภิบาล​แห่งชาติอำเภอ​สามโคก​ และ​นาง​ นวรัตน์​ ชาติ​นิยม ได้เป็น​ตัวแทนประธาน​ภาคี​เครือข่าย​ธรรมาภิบาล​จังหวัด​ปทุมธานี​ นำพันธ์ุ์กล้าไม้ขนุน​ถวายและปลูก​ในวัดป่า​เทสก์รังสี​ มหาวีโร​(วัดป่าคลอง15)​ พร้อมถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมออกโรงทาน​อาหาร​ให้แก่พุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมงานที่วัดป่าเทศรังสี มหาวีโร ได้รับประทาน ในโอกาสนี้ด้วย


# ภัทรภร สงวนงาม
# สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย