Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นิพนธ์ รมช.ลงพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ชุมชนบางปรอง เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 230 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น  

โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  นายสงกรานต์  จิตสุทธิภากร อดีต สส.นครสวรรค์ เขต 1  และ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายวาทิน หลำสาคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์   ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  นายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ นางนภาภรณ์  โลหะเวช  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  นายสุวิทย์ เดชครุต นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่