Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"สองบอสใหญ่" จัดพิธีทำบุญ บริษัทเซ็นเมนทอร์ จำกัด ประจำปี 2564บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับบ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ ทนายสายด่วน
จัดพิธีบวงสรวงบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัดและบริษัทในเครือ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ และ คุณชนาภัส เสนาธรรมรักษ์ สองผู้บริหาร บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับบ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท ร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ฟ้า ดิน เอาฤกษ์ เอาชัย

เนื่องในโอกาศ พิธีทำบุญบริษัท ประจำปี 2564 บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับบ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน โดยมี อาจารย์ เสก จากสำนักพิธีกรรมพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธี

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ และ คุณชนาภัส เสนาธรรมรักษ์ สองผู้บริหาร บริษัท  เซ็น่มนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับบ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ ทนายสายด่วน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ฟ้า ดิน เอาฤกษ์ เอาชัย เนื่องในโอกาส พิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2564 ทุกปี ซึ่งถือเป็นฤกษ์งามยามดี วันเสารที่ 3 กรกฏาคม 2564 ได้จัดพิธีทำบุญบริษัท พร้อม เลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต วันนี้จะทำอะไรขอให้มี ความเจริญก้าวหน้า แสนเฮง แสนเจริญ แสนมั่งมี.แสนสุข แสนสดชื่น แสนสมหวัง แสนโชคดี แสนร่ำรวย และแสนปลอดภัยจากโควิด 19 ขอให้

บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับบ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ ทนายสายด่วน กิจการงานราบรื่น สำเร็จดังหวังทุกประการ ลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน ในเครือบริษัทฯ

ภาวัช สว่างวงศ์ รายงาน