Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์/รมช.ศึกษาธิการ/รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง(กิตติมศักดิ์)/ผบช.ภ.1/ปธ.กต.ตร.นนทบุรี เยี่ยมชมสวนทุเรียนและอินทผาลัมส่งเสริมการเกษตร นนทบุรี


วันที่ 5 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราบฎรคนที่สอง(กิตติมศักดิ์)/ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจกูธรภาค 1/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนนทบุรี นำคณะเข้าเยี่ยมสวนทุเรียนนายสายัณห์ ปั้นเล็ก สวนทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันตัดทุเรียนและเยี่ยมชมสวน 

ต่อมา เวลา 12.30 น. ในวันเดียวกัน ได้เข้าเยี่ยมสวนอินทผาลัม ปามี98 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สวนนายสุเทพ กังเกียรติกุล ชาวสวนอินทผาลัมออแกนิก ท่องเที่ยวเชิงเกษตรใช้ที่ดินกว่า 100 ไร่ปลูกอินทผาลัม ทุเรียนและสมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรชนิดที่ว่าเข้าแล้วจะอิ่มเอมกับความบริสุทธิ์ของวิถีชาวสวน โดยมีบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยนายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้จัดการ คุณศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และนายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีและสวนอินทผาลัมอย่างยั่งยืน  ผลักดันให้ได้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความต้องการของตลาดต่อไป 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)