Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สภาสันติภาพสหประชาประชาชาติหรือ (UNPKFC) ได้จัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอาหารแก่ผู้ประสบภัยและผู้อพยพจากเหตุไฟไหม้และการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายโรงงาน หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
UNPKFC และทีมงานนำโดย ดาตุ๊ก ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานUNPKFC โดยได้รับความร่วมมือจาก     นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ. วิโรจน์ ตัดโส    ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ แจกจ่ายอาหาร จำนวน 300 ชุด น้ำดื่ม 600 แพ็ค นมคละกล่อง และหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและผู้อพยพจากเหตุการณ์ไหม้และการระเบิดในครั้งนี้

ในระหว่างการแถลงข่าวที่กรมตำรวจบางพลี ดาตุ๊ก ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประกาศว่าความคิดริเริ่มในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเราในฐานะมนุษยชาติและตามวัตถุประสงค์ของ UNPKFC ในฐานะองค์กรเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และเหยื่อของภัยพิบัติ ดังนั้น เงินบริจาคในวันนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความตั้งใจของเราที่จะให้ความช่วยเหลือและเราพร้อมที่จะประเมินสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัย

ดร. ไล้ เก็ท ย้ง รองประธาน UNPKFC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร      อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยได้ชื่นชมการทำงานหนักและความคิดริเริ่มที่ทำเพื่อชุมชนสมุทรปราการ UNPKFC ในฐานะองค์กรเอกชนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

จากนั้น ทีมงาน UNPKFC ได้ไปเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พำนักอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราว ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางและหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ วัดบางพลีใหญ่ใน และโรงพยาบาลบางพลี เมื่อมาถึงโรงพยาบาลบางพลี นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ทีมงานทุกคนอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ทีมงาน UNPKFC ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ OTOP บางพลี ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามโควิด และได้รับทราบเกี่ยวกับสถานที่สาธารณกุศลแห่งนี้ และสังเกตว่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลทั้งหมดได้รับการบริจาคโดยผู้ใจบุญที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากและช่วยเหลือในการปรับปรุงภายในแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่บานปลาย ท้ายที่สุดทีมงานยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันในอนาค

ภาวัช  สว่างวงศ์ รายงาน