Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานธรรมไทยพัฒนา มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานธรรมไทยพัฒนา นำเครื่องบริโภค,อาหารแห้ง,หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอลน์ล้างมือ  ไปมอบให้ผู้ที่กักตัวอยู่กับบ้าน ณ ชุมชนตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แม็กกี๊ รายงาน