Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สองผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำจับมือ สร้างโชว์รูมแท็งค์กักเก็บน้ำ 5,000,000 ลิตร แก้ปัญหาภัยแรงอย่างยั่งยืน ให้แก่พี่น้องชาวไทย

สองผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำจับมือ สร้างโชว์รูมแท็งค์กักเก็บน้ำ 5,000,000 ลิตร แก้ปัญหาภัยแรงอย่างยั่งยืน ให้แก่พี่น้องชาวไทย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวล 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สถานีผลิตน้ำประปา อ.พานทอง จ.ชลบุรี  ได้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือ จัดสร้างโชว์รูมแท็งค์บรรจุกักเก็บน้ำ แสตนเลสแบบถอดประกอบใหญ่ที่สุด ภาคพื้นอาเซี่ยน บรรจุน้ำกว่า 5,000,000  ลิตร เป็นความร่วมมือสองผู้นำ บริษัทด้านบริหารจัดการน้ำและ แท็งค์กักเก็บน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระหว่าง 

คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM ) ร่วมกับ คุณมารุต ศรีวรรณบุตร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศรีเมฆ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและคุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสืบเนื่องจากฤดูแล้ง 2563 ที่ผ่านปริมาณน้ำฝนขาดช่วง ประสบภัยแล้งยาวนาน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทุกภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC เพื่อรองรับปัญหาป้องกัน

จึงได้ลงนามความมือทางธุรกิจ บริษัท บริหารจัดการน้ำ กับ บริษัทผู้ผลิต แท็งค์กักเก็บน้ำแสตนเลส แบบถอดประกอบรายใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน ชสร้างโชว์รูม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านการบริหารกักเก็บจัดน้ำ รองรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)โดยรวมระบบแท็งค์กักเก็บน้ำทุกชนิด ทั้ง 5 แบบแสตนเลส สยาม แท็งค์ การฟิวส์นาวา แท็งค์อีฟ็อคซี่ ไตรรงค์แท็งค์ ไลน์เนอร์ ไชโยแท็งค์ และ ไอรอนแท็งค์ บริเวณ ริม ถ.คู่ขนาน มอเตอร์เวย์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา อ.พานทอง ชลบุรี

ส่งน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรมพร้อมวางระบบการบริหารจัดการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างเพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรม รองรับ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )

    การเซ็นต์ MOU ในครั้งนี้ ที่ใด้ร่วมทำด้วยกันคือ ก่อสร้างสถานแรงดันน้ำบนนื้อที่ 12 ใร่ ตั้งอยู่ริมถนนสายมอเตอร์เวย์ชลบุรี ตรงข้ามการนิคมบลูเทค โดยจะใช้สถานีแห่งนี้เป็นโชว์รูมของการจัดการระบบการจัดการน้ำครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการใด้เร็วๆ นี้