Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชีวิต !!! พระเท้าเปล่า ปธ.มูลนิธิสหชาติ จัดทอดผ้าป่าคืนผืนป่าให้แผ่นดิน “สร้างฝายต่อท่อส่งน้ำ” ช่วยชาวน่านบนดอย ส่งสิ่งของบำรุงขวัญผู้พิทักษ์ป่าอุทยานศรีน่าน

ที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชีวิต !!! พระเท้าเปล่า ปธ.มูลนิธิสหชาติ จัดทอดผ้าป่าคืนผืนป่าให้แผ่นดิน “สร้างฝายต่อท่อส่งน้ำ” ช่วยชาวน่านบนดอย ส่งสิ่งของบำรุงขวัญผู้พิทักษ์ป่าอุทยานศรีน่าน 

ที่มูลนิธิสหชาติ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ พระชายกลาง อภิญาโณ ฉายา ”พระเท้าเปล่า” แห่งวัดพระรามเก้า ประธานมูลนิธิสหชาติ ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” เพื่อรวบรวมสิ่งของไปบำรุงขวัญเพื่อผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจะทำพิธีทอดผ้าป่า พระชายกลาง อภิญาโณ ได้สนทนาธรรมให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญครั้งนี้ ใน หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพิทักษ์ป่า”
ในบางช่วงบางตอนของการสนทนาธรรม พระชายกลาง ได้หยิบยกประเด็นหนึ่งว่า เมื่อเราคืนผืนป่าให้แผ่นดิน ป่าก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ นกและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะกลับมา คืนนาให้น้ำบนยอดเขา เมื่อนามีน้ำ สิ่งที่จะตามมา จะมี กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวบ้านได้พึ่งพาสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนได้โดยไม่ต้องไปหาซื้อ

พระชายกลาง กล่าวว่า มูลนิธิสหชาติ เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ได้ดำเนินการปลูกป่าทั่วราชอาณาจักร เพื่อคืนผืนป่าให้แผ่นดิน  และในเดือนกรกฎาคม 2563 มูลนิธิฯ ได้จัด “ ทอดผ้าป่า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” เพื่อนำปัจจัย ไปสร้างฝายกั้นน้ำ ปลูกป่า พัฒนาอาชีพ อมรมศีลธรรม บำรุงขวัญเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ และชุมชน


 “ขณะที่ปัญหาผู้คนเดือดร้อนที่ทำกิน ป่าถูกทำลาย น้ำไหล่ผ่านปล่อยทิ้ง ผู้คนมีความยากจนข้นแค้น อาตมาเห็นว่า จริงๆเราไม่ได้ขาดน้ำ เพียงแต่ขาดการจัดเก็บ จึงชักชวนญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลาย ให้ช่วยพี่น้องร่วมชาติ ระดมสรรพกำลัง คนละเล็กละน้อยไปสร้างฝายกึ่งถาวร เพื่อเก็บน้ำไว้ได้จำนวนมากๆจากนั้นต่อท่อจากฝายไปสู่ไร่นาของพี่น้อง 2-3 กิโล ก่อให้เกิดพื้นที่เพาะปลูก เมื่อมีน้ำความอุดมสมบูรณ์ก็มีขึ้น 

ความเป็นอยู่ของชีวิตก็จะกลับมา ผักหญ้าจะอุดมสมบูรณ์ จากการที่ต้องไปซื้อ ก็เปลี่ยนเป็นไม่ต้องซื้อ จากการหมดหวังจากการทำนาที่ต้องซื้อข้าวกิน ก็มีข้าวกิน หลังนา จากการที่เคยปล่อยพื้นที่ว่างเว้น ปล่อยผืนแผ่นดินแห้ง ให้ธาตุอินทรีย์ถูกเผาพลาญ ก็กลายเป็นการปลูกพืชหลังนา เพราะที่ใดมีน้ำ ที่นั่นมีชีวิต” พระเท้าเปล่า กล่าว 


ประธานมูลนิธิสหชาติ กล่าวต่อว่า ด้วยความเสียสละ ลงเงิน ลงแรง ลงใจของพี่น้องญาติโยม ตอนนี้มีฝายกักเก็บน้ำ มีท่อส่งน้ำออกไปสู่ไร่นาเกษตร ทำให้พี่น้องมีกำลังใจ เห็นพืชพันธุ์ กลับมาอุดมสมบูรณ์ นี่คือการเกื้อกูลของคนที่อยู่ในเมือง จากมหานทีย้อนขึ้นไปสู่ภูผา ความร่วมมือเช่นนี้ จะทำให้ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

ผ้าป่าคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จะเป็นศูนย์กลาง การรวบรวมความศรัทธาและทุนรอน เพื่อส่งต่อ และไม่ได้ส่งอย่างเดียว แต่ลงมือทำด้วย ไปร่วมมือกัน พลิกชีวิตพี่น้องที่แร้นแค้นสิ้นหวัง ให้กลับมา สดชื่นอีกครั้งหนึ่ง ญาติโยมก็เป็นหนึ่งของผู้น้องร่วมชาติที่ยื่นมือเข้ามาช่วยตามกำลังศรัทธา