Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สัมมนา “วัยรุ่นหัวใส ห่างไกลยาเสพติด”

สัมมนา "วัยรุ่นหัวใส ห่างไกลยาเสพติด"

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น.ถึง 15.30 น. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร โดย นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเรื่อง วัยรุ่นหัวใสห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ป.ป.ส และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ได้รับความรู้และความเข้าใจ ส่วนช่วงบ่ายได้มีการบรรยายธรรมะบันเทิง ในหัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด โดยพระนักเทศน์นักทอล์คชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระมหา ดร.สมพงษ์ พร้อมทีมงาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 850 คน เพื่อเป็นการ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและรู้เท่าทันในการใช้ชีวิตที่จะช่วยกันป้องกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องและแจ้งเบาะแสในเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะการใช้ความรัก ความเข้าใจในครอบครัวเป็นรั้วในการป้องกันยาเสพติดต่อไป. ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอำเภอคลองหลวง(นายนิติชัย วิริยานนท์)ร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

#พร้อมกันนี้ในงานยังได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่สวนจิตรลดา และอินเตอร์สยามแล็ป มาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนฟรีอีกด้วย