Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ร้องผู้ว่าฯ "ชัชชาติ" แก้ปัญหาสัญจรเข้าออกไม่ได้

“ชาวบ้านสุทนดือดร้อน!   ซอยจันทน์ 41/1 “ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ มีกลุ่มพ่อค้าแม่มาปิดซอยขายของ ฝากท่าน “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ช่วยลงมาพื้นที่ด่วน 

วานนี้ สื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ จากชาวบ้านในซอย พวกข้าฯ ซอยจันทน์ 41/1  สืบเนื่องจากเด็ก เคยใช้เข้าออกใน ถนนซอยจันทน์ 43 และซอยจันทน์ 41/1 ซึ่งเชื่อมต่อกัน สัญจรเข้า ออก ได้  ต่อมาพวกข้าฯ ทราบจากผู้ค้าขายสินค้าว่าสำนักงานเขตสาทรได้ใช้พื้นผิวจราจรบริเวณหน้าปากซอยจันทน์ 41/1 ทำเป็นตลาดให้ผู้ค้าขายสินค้าเช่าขายสินค้าตลอดทั้งวัน จนไม่สามารถสัญจรเข้า  ออกปากซอยจันทน์ 41/1 ดังกล่าวได้ และยังให้ใช้พื้นผิวจราจรบริเวณถนนจันทน์ซึ่งอยู่ระหว่างซอยจันทน์ 41/1 กับซอยจันทน์ 43 จำนวน 1 ช่องจราจรเป็นที่จอดรถของผู้ค้าหรือคนที่มาซื้อสินค้า ทำให้พวกข้าฯ และบุคคลที่พักอยู่ในชุมชนด้านในซอยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร  และต้องสัญจรเข้า  ออก ที่พัก โดยอาศัยซอยจันทน์ 43 สัญจรเพียงอย่างเดียว

 ซึ่งซอยดังกล่าวก็คับแคบ สัญจรไปมาไม่สะดวก เหมือนตอนที่ยังไม่ใช้พื้นผิวจราจรซอยจันทน์ 41/1 ทำเป็นตลาดให้เช่า  โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถจะติดมาก และเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันเป็นประจำ  อีกทั้งหากเดินทางออกจากซอยจันทน์ 43 เพื่อที่จะเลี้ยวเข้าถนนจันทน์และมุ่งหน้าไปทางด้านขวา ก็ไม่สามารถเลี้ยวขวาได้ เนื่องจากมีสัญญาณจราจรห้ามเลี้ยวขวา และบังคับต้องเลี้ยวซ้ายและไปกลับรถมาเท่านั้น ซึ่งเดิมก่อนที่จะใช้พื้นผิวจราจรซอยจันทน์ 41/1 ทำเป็นตลาดให้เช่า หากเดินทางออกจากซอยจันทน์ 41/1 ดังกล่าว ก็สามารถเลี้ยวซ้ายหรือขวา เข้าถนนจันทน์ได้เลย 

พวกข้าฯ ขอกราบเรียนต่อท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าฯ ต่อไปว่า พวกข้าฯ และบุคคลที่พักอยู่ในซอยจันทน์ 43 และซอยจันทน์ 41/1 ที่สัญจรเข้า  ออก ที่พัก ผ่านซอยจันทน์ 43 ได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งซอยดังกล่าวก็คับแคบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันเป็นประจำ ทำให้คนได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย  อีกทั้งเมื่อออกจากซอยจันทน์ 43 ก็ต้องถูกบังคับให้เลี้ยวซ้าย และเมื่อต้องไปกลับรถเพื่อไปทางขวาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พวกข้าฯจึงขอสอบถามและขอร้องเรียนท่านว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสาธร สามารถนำพื้นผิวจราจรบริเวณหน้าปากซอยจันทน์ 41/1 ทำเป็นตลาดให้ผู้ค้าขายสินค้าเช่าได้หรือ หากไม่สามารถนำออกให้เช่าได้ 

 พวกข้าฯ ขอความเมตตาจากท่าน ขอให้ท่านได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดทางเข้า  ออก  ซอยจันทน์ 41/1 โดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พวกข้าฯ และบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ด้านในของซอยจันทน์ 43 และซอยจันทน์ 41/1 ดังกล่าวด้วย 

ตัวแทนชาวบ้านซอยจันทน์ 41/1