Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"สวมสิทธิ์แรงงานต่างด้าว"

ร้องสื่อ! สวมสิทธิ์แรงงานต่างด้าว 4,000 กว่าราย ฉวยโอกาส มติ ครม.ต่ออายุทำงานแรงงานต่างด้าว

  นโยบายภาครัฐในการแก้ไขข้อมูลของคนต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2567 และคนต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566 ให้จัดหางานทุกจังหวัด และ ผอ.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯมหานคร พื้นที่ 1-10 มีแนวทางในการต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว และยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมติ ครม. นั้น

 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการให้ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว กำลังกลายเป็นช่องทางให้ขบวนการนายหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องบางรายแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ขนแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ หัวละ  หลายพัน บาท และ หลายพันคน ข้อมูลแค่ศูนย์เดียว ทั่วประเทศมีถึง 6 ศูนย์

จริงๆแล้ว ตามหลักของการนโยบายขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนั้น  มีจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่ก่อนแล้วนำแรงงานเหล่านี้มาจดทะเบียน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวอยู่ร่วมกับคนไทยได้โดยไม่เกิดปัญหา ทั้งเรื่องปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ  ขณะที่แรงงานต่างด้าว ยังได้สิทธิประโยชน์ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่พึงมีพึงได้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งจากนายจ้าง และเจ้าหน้าที่รัฐนอกรีตที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่วนเวียนหากินอยู่กับกลุ่มแรงงานนอกกฎหมาย
 
ตามที่อ้างมติ​ ครม.​ ทำไมการแก้ไขจำนวนมากเป็นหลักหลายพันคน​ มันส่อไปในทางทุจริต​ ในแวดวงบริษัท​นำเข้าแรงงานต่างด้าว​ ทราบดีว่าความไม่โปร่งใส​ ตรงไป​ ตรงมา​ ยังพบเห็นอีกหลายจุด​ ซึ่งจ้าหน้าที่​ กรมจัดหางานบางรายอึดอัดมาก​ นายสมชาย.... อธิบดี​ เองก็พบการร้องเรียนมาก​ แต่ปัญหา​ต่าง​ ๆ​ ยังไม่ได้ทราบการแก้ไขจริงจัง​ เปิดทางให้เครือข่าย​และเจ้าหน้าที่กรมจัดหางาน​ อาศัยช่องทาง​ แสวงหาผลประโยชน์​ให้ตนเองและเครือข่าย​ โดยให้รหัสสลับคีย์ข้อมูล​แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก​ พร้อมคิดค่าหัวแพงเกินความจริง​  ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน​ ที่แรงงานต่างด้าวได้รับจากเจ้าหน้าที่​กรมจัดหางานบางคน

ทีมข่าวเฉพาะกิจได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว

มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล มีแก็งไอ้โม่งตัวใหญ่ในกรมการจัดหางาน อาศัยนโยบายการขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ไปขนแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ กว่า 4,000 ราย ต่อศูนย์ เพื่อฉวยโอกาสสวมสิทธิ์เป็นแรงงานที่มีใบอนุญาต อาศัย
 
มีแก็งนายหน้า คอยวิ่งประสานนำพาขนแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์กันหลายพันคนความต้องการแรงงานจากผู้ประกอบการ ว่าใครต้องการแรงงานจำนวนเท่าไหร่ แล้วรับหน้าเสื่อจัดหานำแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ หัวละ หลายพัน บาท  จำนวน 4,000คน กว่าราย 

จึงฝากถึง อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจสอบความผิดปกติ มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ ทำเป็นขบวนการนำแรงงานต่างด้าวมาสวมสิทธิ์กว่า 4,000 คน อาศัยนโยบายการขยายเวลามาแสวงหาผลประโยชน์ ฝากถึงอธิบดีกรมจัดหางานเข้ามาตรวจสอบและต้องแก้ไข้โดยด่วน 

ทางทีมข่าวจะนำเสนอแบบเกาะติดสถานการณ์​ ในเรื่องแรงงานต่างด้าว จะนำเสนอให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน