Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เทศกาลสงกรานต์..

สมุทรสาคร "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เทศกาลสงกรานต์ ...

    ที่ลานเอนกประสงค์ลานจอดรถ ศูนย์การค้าห้างเซ็นทรัล มหาชัย ถ.พระราม 2 หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการการจังหวัดสมุทรสาคร

 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการการจังหวัด ตำรวจ ทหาร ขนส่ง จัดหางาน เจ้าท่า หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567  

กับผู้เดินทางในถนนสายหลักและถนนสายรองที่จะต้องใช้เส้นทางเออกต่างจังหวัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

  พญาราหู พิราบ 03/สมุทรสาคร