Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ประชุมใหญ่ฯ สภท. ในโอกาสครบรอบ 57 ปี

จุรินทร์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ฯ สภท. ในโอกาสครบรอบ 57 ปี ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาฯ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบ 57 ปีในปีนี้ และให้เกียรติมอบโล่กลุ่ม "องค์กร/บริษัทดีเด่น" 

โดยมีรายนามผู้รับโล่ ดังนี้ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาฯ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, คุณเตือนจิตร พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, มูลนิธิเพื่อสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, นพ.ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอาย,  และดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ - ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ สองผู้บริหารห้างเพชรหลีเสง บางลำภู (ตัวแทนเป็นผู้รับมอบ), 

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค), บจก.เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น (โลตัส ประเทศไทย), บมจ.บีอีซี เวิลด์ (ช่อง3), ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือศิลป์กรรมการ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย), คุณประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง บจก. เจียไต๋, คุณกฤษณ์ หิญชีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บมจ.วิริยะประกันภัย, บจก.เอ็มไอที อินเตอร์ฟู้ดส์, บจก.อีวี ไพรมัส, บมจ.สบาย เทคโนโลยี, บจก.บ้านปู เน็กซ์, และมอบรางวัล "กลุ่ม ข้าราชการดีเด่น" โดยมีผู้แทนเลขาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), คณจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์เลขานุการกรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), คุณกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้แทนอธิบดี), 

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นพ.ฆนัท ครุธกูล กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแพทย์พิเศษประจำศูนย์หัวใจหลอดเลือดและแมแทบอลิซึ่ม คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ดร.ปรีชาพร รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา กลุ่มประเมินผลด้านวิศวกรรม กรมทางหลวง, ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม, นายเทวพงษ์พันธ์
เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พ.อ.นพ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูล หัวหน้าภาควิชาสูติศาตร์นรีเวชวิทยา กองการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, พ.ต.ท.สำรวย สมาน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี,
       
ซึ่งผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น เป็นบุคคลที่สมาคมฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกตามความเหมาะสมควรที่จะได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ในวันนี้


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย