Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สนับสนุนทุนการศึกษา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนทุนการศึกษา สภท.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (19 ส.ค.) ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี) รับมอบเงินจำนวน 60,000 บาท จากนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้แทนมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ บุตร-ธิดา สมาชิก สภท.  ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ รร.ดิเอ็มเมอร์รัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย