Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

Trade Loyalty Program 2023

วอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่นเผยกระแสตอบรับในแคมเปญ Trade Loyalty Program 2023 ดีเกินจัดหนักมอบรถจักรยานไฟฟ้าให้กับร้านค้าส่งเพื่อใช้ในการขนส่งแอปเปิลสะดวกมากยิ่งขึ้น 

วอชิงตันแอปเปิลสานต่อกิจกรรม Trade Loyalty Program เป็นปีที่ 3 หลังจากประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากผู้นำเข้า และผู้ค้าส่งวอชิงตันแอปเปิล ทำให้ยอดการจัดจำหน่ายและการตอบรับจากลูกค้าเป็นที่น่าพอใจมากโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจผืด สินค้าแพง กำลังซื้อหด ซึ่งกิจการมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนผู้นำเข้าและผู้ค้าส่งที่ให้การสนับสนุนแอปปเปิลจากรัฐวอชิงตัน อเมริกาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำเข้า และผู้ค้าส่งวอชิงตันแอปเปิล

 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีแรก มีร้านค้าส่งเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 25 ร้าน และ 59 ร้านในปี 2  และในปีที่ 3 นี้ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถึง 78 ร้าน แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์วอชิงตันแอปเปิล และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ค้า เพราะในแต่ละเดือนมีการเข้าพบเพื่อตรวจเช็คให้คะแนนและพูดคุยกับผู้ค้า เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้ค้า และลูกค้า รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ 

หลังเปิดฤดูกาลวอชิงตันแอปเปิลประจำปี 2022-23 คุณธีรวี อังกุวรกุล และคุณอภิรดี ภานุรุจ ตัวแทนสมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกแอปเปิลจากรัฐวอชิงตัน ประจำประเทศไทย เข้ามอบของกำนัลเพื่อเป็น Recognition ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ Trade Loyalty Program 2023 ตลอดฤดูกาลตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 และเพื่อเป็นขอบคุณ และการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อผู้นำเข้า และผู้ค้า ที่นำวอชิงตันแอปเปิล จากรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกามาจำหน่ายตลอดฤดูกาล 

นอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงการสร้างการมองเห็น และการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์วอชิงตันแอปเปิล ด้วยการติดสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้านอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีร้านเข้าร่วมถึง 78 ร้าน จาก 59 ร้านในปีที่แล้ว ตลาดที่เข้าร่วมได้แก่ ตลาดไท-ตลาดนานาชาติ, ตลาดไอยรา, ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดมหานาค และ ตลาดบองมาเช่ ซึ่งเป็นตลาดที่มีวอชิงตันแอปเปิลจำหน่ายตลอดปี 

อันดับหนึ่ง ได้รับรถสามล้อไฟฟ้า ร้านเฉลิมชัย + เปิ้ล (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) เป็นร้านที่ได้คะแนนรวมตลอดแคมเปญเป็นอันดับที่ 1 
อันดับ 2-5 ได้รับจักรยานไฟฟ้า ได้แก่
ร้านเจ๊กัลยา ขายผลไม้ (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) เป็นร้านที่ได้คะแนนรวมตลอดแคมเปญเป็นอันดับที่ 2

ร้านเฮียแดง เจ้อ้อย (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) เป็นร้านที่ได้คะแนนรวมตลอดแคมเปญเป็นอันดับที่ 3 
เจ้หมวยบุญสม (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) เป็นร้านที่ได้คะแนนรวมตลอดแคมเปญเป็นอันดับที่ 4
ร้าน N-Fruits สาขา 2 (ตลาดนานาชาติ - ตลาดไท) เป็นร้านที่ได้คะแนนรวมตลอดแคมเปญเป็นอันดับที่ 5

สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ หรือสนใจเข้าร่วม Trade Loyalty Program 2023-24 ของวอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่น ประเทศไทย (Washington Apple Commission) ได้ที่ Facebook page และ Instagram “Washington Apple Thailand”
🍎วอชิงตันแอปเปิลยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ
🍎วอชิงตันแอปเปิลมาตรฐาน USDA