Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

พนักงานและลูกค้า เอสโซ่
และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท 
แก่สภากาชาดไทย
เพื่อสู้ภัยโควิด-19


กรุงเทพฯ – พนักงานรวมถึงลูกค้าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบความช่วยเหลือบริจาคเงินสู้ภัยโควิด-19  ให้แก่ สภากาชาดไทย  โดยพนักงานได้ระดมทุนบริจาคผ่านทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ และ ลูกค้าได้บริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมของบัตรเอสโซ่สไมล์ส  ซึ่งรวบรวมระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน  นับเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน จำนวน 355,600 บาท  และ จากการแลกคะแนนบัตรเอสโซ่สไมล์สของลูกค้าอีกเป็นจำนวน 144,400 บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  500,000  บาท 

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความประทับใจในพลังความร่วมมือและความตั้งใจของพนักงานที่ได้ใช้ทั้งเวลา อัจฉริยภาพส่วนตัว และ เงินบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมเสมอมา รวมถึงในครั้งนี้ด้วย และยิ่งไปกว่านั้น ยังดีใจมากที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมผ่านทางบัตรเอสโซ่สไมล์สในการแลกคะแนนเป็นเงินบริจาคด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปัน ในความร่วมมือร่วมใจที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ในครั้งนี้”
ทางสภากาชาดไทยนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือที่สำคัญ เพื่อกระจายต่อให้แก่หน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ตามความต้องการที่เหมาะสม

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ในนามของสภากาชาดไทย ผมขอขอบคุณพนักงาน รวมถึงลูกค้าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย  ที่ได้ร่วมกันระดมทุนบริจาคมามอบให้สภากาชาดไทยในครั้งนี้ ซึ่งท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสภากาชาดไทยจะนำเงินบริจาคที่ได้นี้ไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ ทางพนักงานได้ร่วมกันทำหน้ากาก face shields มอบให้แก่โรงพยาบาลอีก 6 แห่งโดยรอบกรุงเทพมหานคร ในโอกาสก่อนหน้านี้ อีกด้วย 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

พิธีรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย จากภาพ (ภาพจากซ้ายไปขวา)  
คุณ มัทนา สุตธรรม  ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง บ. เอ็กซอนโมบิล จก., คุณ ยุพา  ว่องไวทยา Global Learning Delivery Services Manager บ. เอ็กซอนโมบิล จก., ดร.ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ฯ, ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ, คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, คุณวีระ ธีรวรุตม์พันธุ์  Thailand Card & Loyalty Program Manager บ. เอ็กซอนโมบิล จก., คุณสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, คุณ กฤตนัย แดงรัศมีโสภณ Marketing Communications Manager บริษัทเอสโซ่ฯ
#สมาคมหนังสือพิมพ์​ส่วนภูมิภาค​ (สภท.55ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์​รายงาน
#T.Newsman007Online