Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นศ.ใหม่ สจล. พร้อมลุยเส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน ...

นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน

 สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Magic: ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ“  นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ต้อนรับนักศึกษาใหม่กว่า 7,000 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 

รองศาสตราจารย์  ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) กล่าวว่า แนวคิด“Unlock Your Magic: ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ“ มาจากทีมรุ่นพี่นักศึกษาสจล. ที่ร่วมคิดสร้างสรรค์ธีมงานเพื่อให้สจล. เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน เพื่อ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงทักษะความสามารถ และต่อยอดหรือสร้างทักษะใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเองให้ต่อยอดความฝันในเส้นทางการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข มีศักยภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และการทำงานในอนาคต  ซึ่งสถาบันฯ ตั้งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  “The World Master of Innovation ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก” ให้นักศึกษาพร้อมสู่การเป็น Global Citizen ขับเคลื่อนผ่าน 3 เป้าหมาย คือ SMART DIGITAL GREEN University ทั้งด้านหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก และคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับคนทุกช่วงวัย ตอบโจทย์ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills 

รองศาสตราจารย์  ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี กล่าวด้วยว่า ในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา ทาง สจล. ได้ทำการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับทักษะที่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ต้องการเพิ่มเติมในขณะที่ศึกษาอยู่ใน สจล. พบว่า มีทักษะที่น้องๆสนใจ 5 ด้าน จากนักศึกษาที่ทำการสำรวจทั้งหมด 3,474 คน ได้แก่

1.ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการลงทุน 43.87%
2.ด้านคิดวิเคราะห์ และประมวลผล 32.91%
3.ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม 30.12%
4.ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 28.30% 
5.ด้านการทำงานเป็นทีม 27.87%

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ สจล. ที่ผลักดันให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ และเพิ่มเติมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ทักษะให้กับนักศึกษาด้วยระบบที่เรียกว่า Skills Mapping, Skills Transcript และน้อง ๆ นักศึกษาตั้งแต่ ปี 1 จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในหลักสูตรนั้น ๆ เรียนและฝึกปฏิบัติร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการตัวจริงในวงการ มีพื้นที่แสดงผลงานผ่านแพลทฟอร์มงาน KMITL INNOVATION EXPO 2025 เตรียมจัดครั้งต่อไปวันที่ 6-8 มีนาคม 2568 

เพื่อปูทางให้น้อง ๆ นักศึกษาได้มีไอเดีย และสามารถเชื่อมโยงโครงการที่ทำมาต่อยอดให้เป็นโมเดลธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม เติมฝันตอบโจทย์ได้จริงด้วยทีมคณาจารย์ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มที่ทั้งการเรียนและชีวิตในมหาวิทยาลัย

สำหรับบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ 
https://youtu.be/5GQHFwvObA  
ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial  และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th และติดตามรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่  https://curriculum.kmitl.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000