Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"มาดามส้ม" หัวหน้าพรรคพร้อม แถลงวันแรงงงาน 1 พ.ค.2567


"มาดามส้ม" ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน หัวหน้าพรรคพร้อม แถลงวันแรงงงาน 1 พ.ค.2567 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2567 สภากรรมกรแห่งชาติ ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันกรรมกรสากล 2567  “ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตย” ณ โรงแรมปิคนิคบางกอก รางน้ำ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนกลุ่มการเมือง และผู้ใช้แรงงาน กล่าวสดุดีการต่อสู้
ของพี่น้องกรรมกรไทยและกรรมกรทั่วโลก ดังคำขวัญของกรรมกร “กรรมกร ทั้งหลายสามัคคีกันต่อสู้” ดังคำขวัญของสภากรรมกรแห่งชาติ “กรรมกร นายทุน สามัคคีสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย”

"มาดามส้ม" ดร.พิมไหมทอง ฯ กล่าวว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติดิฉันในนามหัวหน้าพรรคพร้อมขอแสดงความยินดีกับชาวแรงงานอัตราแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 400 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
แต่ก็ ขอแสดงความห่วงใยที่
ในปัจจุบันนี้ ยังคงมีจำนวนแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ โดยประมาณครึ่งหนึ่งของแรงงานนอกระบบทำงานโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ..

อยากจะ วิงวอนให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนภาคแรงงาน ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงาน ให้ชาวแรงงาน ได้รับสวัสดิการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักสากล# วันแรงงาน
# วันแรงงานสากล
# สภากรรมกรแห่งชาติ
# พร้อมเสมอ # พร้อมลุย# พร้อมสู้เพื่อความเป็นธรรม