Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เซเว่นฯ สาขาแรกในนครปากเซ

เจ้าแขวงจำปาสักเป็นประธานเปิดร้านเซเว่นฯ สาขาแรกในนครปากเซ ...

ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก และคณะผู้บริหารระดับสูงของแขวงฯ ประกอบด้วย ท่านทองลี สีสุลิด หัวหน้าห้องว่าการปกครอง ดร. บุนยะเดด ทองสะหวัน หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้า ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาบ้านสะหนามไซ นครปากเซ อย่างเป็นทางการ 

โดยเจ้าแขวงจำปาสักได้ร่วมกับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายธาตรี จิรบรรจงจิต Managing Director บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ ในการตัดริบบิ้นเปิดร้าน และยังได้เยี่ยมชมการให้บริการ ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสินค้าที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เปิดพื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าของดีของลาวอย่างชัดเจน รวมทั้งพนักงานที่ล้วนแต่เป็นคนลาว และคนในพื้นที่แขวงจำปาสักเอง

สำหรับเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาบ้านสะหนามไซ ไม่เพียงแต่จะเป็นร้านสาขาแรกของแขวงจำปาสัก แต่ยังถือเป็นร้านสาขาต่างแขวงแห่งแรกใน สปป.ลาว ได้ทดลองเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมาได้ระยะเวลากว่า 1 เดือน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

ดร. บุนยะเดด ทองสะหวัน หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก กล่าวว่า การเข้ามาของร้านเซเว่นฯ แสดงถึงศักยภาพการดึงดูดการค้าการลงทุนในพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวง จะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีความสะดวกสบาย และสามารถเชื่อมั่นได้ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้า 

#ซีพีออลล์   #เซเว่นอีเลฟเว่น
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย