Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"วิชัย แซ่ลิ้ว" นายกสมาคมชาวหยูนหนานฯ สมัยที่ 30

"วิชัย แซ่ลิ้ว" ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกเป็นนายกสมาคมชาวหยูนหนานฯ สมัยที่ 30 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย เลขที่ 5/1 ซอยไอยรา ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนคนเก่าที่หมดวาระในการบริหารงานสมาคม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในที่ประชุมสมาชิกเลือกนาย "วิชัย แซ่ลิ้ว" ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย สมัยที่ 30 เพื่อการบริหารงานต่อและนำพาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

และในโอกาสนี้ยังมีนายเสาจาง แซ่หวัง รองนายกสมาคมหยูนหนาน (จังหวัดเชียงราย), นายมณฑล ศิริพงษ์กุล ประธานหมู่บ้านผาตั้ง, นายสรรเสริญ ธนะทรัพย์กนก ประธานกรรมการโรงแรมเผยอิง, และนายอัมรินทร์ ใจซื่อตรงดีมาก รองประธานหมู่บ้านผาตั้ง ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย./

#นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง
ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)