Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ฝึก “Enduring Partners Engagement”

กองทัพอากาศ ร่วมกับ Washington Air National Guard และ Oregon Air National Guard จัดการฝึก “Enduring Partners Engagement”

กองทัพอากาศ ร่วมกับ Washington Air National Guard และ Oregon Air National Guard ของสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการฝึก “Enduring Partners Engagement” ระหว่างวันที่ 11 – 21 กันยายน 2566 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยในส่วนของกองทัพอากาศ เป็นการฝึกภายใต้รหัส Balance/Teak Torch 2023 (ภาคอากาศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมรบของหน่วยบินที่เข้ารับการฝึก และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วย

ทั้งนี้ Washington Air National Guard ได้จัดเครื่องบิน KC-135 จำนวน 2 เครื่อง จากฝูงบิน 141 Air Refueling Wing เข้าร่วมการฝึก ส่วน Oregon Air National Guard จัดเครื่องบิน F-15 C จำนวน 5 เครื่อง จากฝูงบิน 142 Fighter Squadron เข้าร่วมการฝึก ซึ่งเครื่องบินทั้งหมดได้เดินทางเข้ามาวางกำลัง ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฎฐ์  คำอินทร์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Balance/Teak Torch 2023 ฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ

ในส่วนของฝ่ายไทย กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินเข้าร่วมการฝึก ได้แก่ เครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน 103 กองบิน 1 และฝูงบิน 403 กองบิน 4, เครื่องบิน Gripen จากฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเครื่องบิน F-5 จากฝูงบิน 211 กองบิน 21 

สำหรับการฝึกครั้งนี้ มีทั้งการอบรมภาควิชาการ การฝึกภาคสนาม การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกัน การแลกเปลี่ยนการบินสังเกตการณ์ในที่นั่งหลังของเครื่องบินทั้งสองชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบิน อีกทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีกับประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่การฝึกด้วย


กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
10 กันยายน 2566