Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีและการตลาดเกษตรกรออนไลน์ (เกษตรกรดิจิทัล)

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมมือ กับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 24  (ปปร.24) บ้านดุสิตสถาบันพระปกเกล้า ทำคลังสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์ โควิด- 19 พร้อมเพิ่มศักยภาพที่จะนำสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค

วันนี้ (18 ม.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีและการตลาดเกษตรกรออนไลน์ (เกษตรกรดิจิทัล) โดยมี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ 
รองประธานนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 24และคณะฯ
,ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม   สำหรับสินค้าเกษตรของจังหวัดนนทบุรี มีศักยภาพที่จะนำมาทำการตลาดหลายประเภท อาทิ ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปต่างๆ  การเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ จึงช่วยทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้สะดวกและง่ายขึ้น การสร้างแบรนด์ การจดเครื่องหมายการค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการสร้างคอนเทนต์หรือสตอรี่ ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง การสร้างทักษะ มุมมอง และประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ต้องเรียนรู้และไม่หยุดที่จะพัฒนา

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัด กำลังทำคลังข้อมูลสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากเกษตรกรรายย่อย, smart farmer ต่างๆ,กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่,วิสาหกิจชุมชน,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร โดยจะมีสินค้าต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช,ผักสด,ผลไม้สด,ไม้ดอกไม้ประดับ,อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ผ้าและเครื่องแต่งกาย,หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆโดยสินค้าต่างๆจะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ซื้อสามารถเข้ามาเลือกซื้อจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้โดยตรง โดยจะมีภาพสินค้าผู้ผลิต พร้อมรายละเอียดติดต่อไว้ให้