Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“เล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี 2566”

จังหวัดชัยนาทเชิญชวนเที่ยวงาน “เล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566

 

1 มิถุนายน 2566 นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายคม ภัทรกุลประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และพระมหาสมศักดิ์ สกฺกธีโร ปธ.9 เจ้าอาวาสวัดสรรพยาวัฒนาราม แถลงข่าว การจัดงาน “เล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี 2566” 

ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดชัยนาท อีกหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ได้เริ่มจัดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นวิสัยทัศน์ของคนในชุมชน ร่วมกับวัด และหน่วยงานราชการ เล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธรูป ปางประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ปางแหย่เท้า เป็นพระพุทธรูปประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ โดยมีพระบาทยื่นออกมาจากหีบพระบรมศพ มีพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกและพระสาวกรวมทั้งหมด 4 รูป นั่งกราบสักการะอยู่ปลายพระบาทอันเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่หายากอายุกว่า 100 ปี ภายในวิหารน้อยซึ่งเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี คู่บ้านคู่เมืองสรรพยามาช้านาน ชาวอำเภอสรรพยา วัดสรรพยาวัฒนาราม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวิถีชีวิตชุมชนสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับบริเวณใกล้เคียงวัดสรรพยาวัฒนารามมีชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลุ่มน้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จัก เช่น โรงพักสรรพยาเก่า จึงร่วมกันริเริ่มจัดงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชาขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในวันที่ 11 มิ.ย. นี้ ตรงกับ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งในทางพุทธศาสนาคือ วันอัฏฐมีบูชา หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน 

  ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันอัฏฐมีบูชาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดชัยนาท และวัดสรรพยาวัฒนาราม ร่วมกับชาวบ้านชุมชนตลาดเก่าสรรพยา เตรียมจัดงาน “เล่าขานตำนานเมืองสาปยา อัฏฐมีบูชารำลึก" ประจำปี 2566 ขึ้น ภายในงานประกอบด้วย ร้านขายอาหารและสินค้าของดีของอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กว่า 100 ร้านค้า กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวจังหวัดชัยนาท อาทิ  การแสดงระบำทำตาล ระบำข้าวเส้น ซึ่งเป็นการแสดงจากเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนภายในจังหวัดชัยนาท และเพิ่มสีสันด้วยการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก แต่งชุดไทยย้อนยุคในช่วงเวลา สี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มในของทุกๆวัน ชมนิทรรศการวันอัฏฐมีบูชารำลึกและวิถีชีวิตชุมชนเมืองสรรพยา พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ภายในงานเวลากลางคืน เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไป 

           โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2566  ชมการแสดงโขนคณะใหญ่ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เรื่องรามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณ พุ่งหอกโมกขศักดิ์
            ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ ขับเสภา ร่วมสมัย ของศิลปินหัวใจทศกัณฐ์ กับเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่น!  เก่ง ธชย (The Voice) 
           และในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือการแสดงละครอิงพระพุทธประวัติ สื่อผสมประกอบแสง สี เสียง ชุดอัฏฐมีบูชา มหาปรินิพพาน

  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “เล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี 2566” ตั้งแต่สี่โมงเย็น ถึงสี่ทุ่ม ของวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จนถึงวัดสรรพยาวัฒนาราม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท