Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานธรรมไทยพัฒนา นำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบบรรเทาทุกข์ให้ ปชช.ช่วงสถานการณ์โควิด-19


น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธานธรรมไทยพัฒนา นำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ศรัณย์กร โชติวิชญ์ทรรศน์ ประธาน ธรรมไทยพัฒนา ได้นำข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง พร้อมน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมนำเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดคัดกรอง

หมู่ 1 บ้านตองกาย
หมู่ 3 บ้านไร่-กองขิง
หมู่ 6 บ้านร้อยจันทร์
หมู่ 8 บ้านขุนเส
หมู่ 10 บ้านนาบุก

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Maggi รายงาน