Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สงคราม 5 สร้างขวัญกำลังใจ แจกของขวัญ"วันเด็ก"..


เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม (ฝ่ายความมั่นคง) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษณร์นุกูล) หมู่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคณฑี  จ.สมุทรสงคราม ระดับอนุบาล ชั้นประถม 1-6 สำหรับคำขวัญ" วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ ทักษษะชีวิต  รู้จักคิด รู้จักเหตุผล 

โดย พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม และข้าราชการตำรวจ สภ.บางคณฑีได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน ที่มีความประพฤติดีตั้งใจเรียนแต่ครอบครัวมีฐานะยากจน มอบทุนการศึกษาแจกของเล่น-เครื่องเขียนแก่เด็กๆเพื่อเป็นของขวัญเด็กนักเรียน  จำนวน 120 คน  และสร้างจิตสำนึกรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยให้ตำรวจจราจร มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียน สวมใส่เพื่อความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย
  
พญาราหู พิราบข่าว 03/ สมุทรสาคร