Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

บูด้า1เข้าสักการะ พระราชปริยัติคุณ สนับสนุนสร้างโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.15 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระราชปริยัติคุณ (หลวงพ่อสมพงษ์ สุวโจ) เจ้าอาวาส วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ( พระอารามหลวง) ถ.วิเชียรโฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูน์พักคอยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากทางวัดให้การสนะบสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยและเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร