Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ชาวค่ายพระยอดเมืองขวาง “ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติไทย” ยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย “ธงไตรรงค์” ครบ 103 ปี 28 กันยายน 2563

นครพนม – ชาวค่ายพระยอดเมืองขวาง “ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติไทย” ยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  “ธงไตรรงค์” ครบ 103 ปี 28 กันยายน 2563

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลตรีสามารถ  จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (ผบ.มทบ.210) และ พันโทอุทัย  นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) นำคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ                  ของหน่วย มทบ.210 และ หน่วย ร.3 พัน.3 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี                       ในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยการร่วมกันแสดงความเคารพธงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาค่ายพระยอดเมืองขวาง ร้อยดวงใจชาวค่ายพระยอดเมืองขวางเป็นหนึ่งเดียว หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่   ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพรตลอดไป และแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติโดยเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยกำลังพลทุกนายได้ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม    ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เนื่องจากในสมัยนั้นไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1                    กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 3 ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 6 ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้าง         ละแถบ และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ  คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย                ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพร คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560   เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว    เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ภาพ  : มทบ.210, ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

Sponsor
น้ำปลาร้า มีนัวร์ Me.Nour
น้ำปลาร้าสูตรไม่ง้อเครื่องปรุง
นัวร์ทุกคำ ใครทำก็อร่อย