Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

งานสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และงานเลี้ยงอำลาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสารวิทยา เป็นประธานในงานสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และงานเลี้ยงอำลาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

 โดยมีนางเมยวดี ศรีดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสารวิทยา และคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนจำนวนมากร่วมงาน ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
          
  โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งการแสดงของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งสร้างความสนุกสนาน บันเทิงใจอย่างคาดไม่ถึงว่าจะแสดงได้ดีขนาดมืออาชีพกันเลยทีเดียว ทั้งการร้อง การเต้น แบบมันส์หยด สร้างความฮือฮาทั้งหอประชุม

นางเมยวดี ศรีดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสารวิทยา กล่าวว่าการจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ งานเลี้ยงอำลาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น

2. เพื่อเลี้ยงอำลาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 และแนะนำเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น

3. เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น