Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“ พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ ” แถลงมีผู้แอบอ้างรับไม้พะยูงคืนจาก ปทส.


บริษัท พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด (Phogsavahn Wood Industry) หรือ โรงเลื่อยพงสะหวัน  ตั้งอยู่ถนนเลขที่ 9 บ้านหัวเมืองเหนือ นครกรสรพรหมวิหาร จังหวัดสะหวันนะเขต สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันมีนายคำผาย จันทร์สีสมุด เป็นประธานกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด และมีนายอ๊อด พงสะหวัน ประธานกิตติมศักดิ์ ในเครือบริษัท พงสะหวัน จำกัด และในสมัยที่นายอ๊อด พงสะหวัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด ได้แต่งตั้งมอบอำนาจให้นายสอนแก้ว สิดทิไช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน และประทับตราบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีอำนาจกระทำการในกรณีไม้พะยูงจำนวน 11 ตู้คอนเทนเนอร์ ของบริษัทฯ และต่อมานายสอนแก้ว สิดทิไช กรรมการผู้มีอำนาจได้แต่งตั้งมอบอำนาจให้นางสาวสาวิตรี นันท์ภิวัฒน์ เป็นผู้มีอำนาจ มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ในการกระทำแทนบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจ

จากกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้คืนไม้พะยูง 11 ตู้คอนเทนเนอร์ มีไม้ทั้งหมดจำนวน 1,664 ท่อน มูลค่าประมาณ 160 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด เจ้าของ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 85 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่เนื่องจากยังมีคดีความที่เกี่ยวพันถึงเรื่องการปลอมแปลงเอกสารของบริษัทชิ้ปปิ้งอยู่ ทางหน่วยราชการจึงยังไม่สามารถคืนไม้พะยูงทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ได้ จนในปี พ.ศ. 2563 ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยยกฟ้องผู้ต้องหา คดีความทุกอย่างจึงถือเป็นอันสิ้นสุด
ซึ่งต่อมากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ปทส. ได้มีคำสั่งคืนไม้พะยูงทั้งหมดให้แก่บริษัท พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด แต่มีนาย ค.ส.ว. (นามสมมติ) เข้าแสดงตัวแอบอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด ในการรับคืนไม้พะยูง ซึ่งการมอบอำนาจดังกล่าวไม่เป็นความจริง

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวสาวิตรี นันท์ภิวัฒน์ ซึ่งได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีจัดแถลงข่าว “ มหากาพย์ไม้ 11 ตู้คอนเทนเนอร์กับระยะเวลา 15 ปี ” โดยมีนายสอนแก้ว สิดทิไช กรรมการผู้มีอำนาจ วีดีโอ คอล ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 
โดย นางสาวสาวิตรี นันท์ภิวัฒน์ ซึ่งได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท พงสะหวัน อุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด กล่าวว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เห็นข้อมูลจากสำนักข่าวต่างๆ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่านาย ค.ส.ว. (นามสมมติ) ไปแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด ไปเคลื่อนไหวในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงว่า ทางกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด ยืนยันว่า 
1. ไม่เคยมอบสิทธิ์หรือแต่งตั้ง นาย ค.ส.ว. (นามสมมติ) ไปเคลื่อนไหวทำงานใด หรือให้ดำเนินการหรือทำเรื่องรับไม้พะยูงคืนแต่อย่างใดแทนกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด 
2. ทางกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด ขอปฎิเสธไม่รับรู้ ไม่รู้เห็น  และไม่ยินยอมต่อการเคลื่อนไหวผ่านมาทั้งหมดของนาย ค.ส.ว. (นามสมมติ) ในราชอาณาจักรไทย
3.การกระทำของนาย ค.ส.ว. (นามสมมติ) ทางกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด มีความเป็นห่วงและไม่สบายใจป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการกระทำอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่อาจหลงเชื่อว่าเป็นผู้แทนของกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด ...

แม็กกี๊ ภาพ / ข่าว
ภาวัช สว่างวงศ์ รายงาน